Variabelen er konstruert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel.
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2022-01-01
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Historikk