Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse). I folkeregisteret er bostedsadressen stedet der den enkelte person har sin overveiende døgnhvile. For ugifte studenter er det imidlertid frivillig å melde flytting fra hjemstedet selv om man reelt sett har et bosted på studiestedet. Ved bruk av andre datakilder finner man bostedsadresse på studiestedet. Bostedskommune basert på faktisk adresse er relevant for husholdningsopplysninger. Før 2014 benyttes kun bostedskommune fra Folkeregisteret, KOMMNR_FORMELL. For bostedskommune basert på adresse i Folkeregisteret foreligger også en variabel BOSATTEFDT_BOSTED, denne angir bostedskommune som forløp med hendelsesdatoer. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

⁨359⁩ kategorier

0301
Oslo
1101
Eigersund
1103
Stavanger
1106
Haugesund
1108
Sandnes
5441
Deatnu - Tana
5442
Unjárga - Nesseby
5443
Båtsfjord
5444
Sør-Varanger
9999
Uoppgitt
Vis ⁨351⁩ skjulte kategorier
  • Befolkning
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2014-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2014-01-01
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

Historikk