Variabelen viser den kommunen det er mest sannsynlig at personen faktisk bor i. Dette kan avvike fra den kommunen personen er registrert bosatt i (BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL). Avvik er mest vanlig for ugifte studenter. Variabelen er utledet via en rekke andre datakilder i arbeidet med husholdningsstatistikken. https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ

⁨359⁩ categories

0301
Oslo
1101
Eigersund
1103
Stavanger
1106
Haugesund
1108
Sandnes
5441
Deatnu - Tana
5442
Unjárga - Nesseby
5443
Båtsfjord
5444
Sør-Varanger
9999
Uoppgitt
Show ⁨351⁩ hidden categories
  • Befolkning
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2014-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2014-01-01
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History