Variabelen viser den kommunen det er mest sannsynlig at personen faktisk bor i. Dette kan avvike fra den kommunen personen er registrert bosatt i (BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL). Avvik er mest vanlig for ugifte studenter. Variabelen er utledet via en rekke andre datakilder i arbeidet med husholdningsstatistikken. https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ

⁨425⁩ kategorier

0101
Halden
0104
Moss
0105
Sarpsborg
0106
Fredrikstad
0111
Hvaler
5052
Leka
5053
Inderøy
5054
Indre Fosen
5061
Rindal
9999
Uoppgitt
Vis ⁨417⁩ skjulte kategorier
 • Befolkning
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2014-01-01 - 2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2014-01-01
 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
Vis ⁨1⁩ skjulte datoer

Historikk