Den grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap. Variabelen omfatter personer som har innvandret til Norge fra ikke-nordiske land, fra og med 1990. Innvandringsgrunn er slik oppholdsgrunnlaget framkommer i registreringer i utlendingsforvaltningens registre, og slik en ellers kan avlede den ut fra ulike relevante variabler. Variabelen er laget i SSB for demografisk bruk, og avspeiler ikke direkte de litt mer juridisk orienterte registreringene i utlendingsforvaltningen. Alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som kom etter 1989 har blitt tildelt en av hovedårsakene flukt, familie, arbeid, utdanning eller andre årsaker. Ikke-nordiske statsborgere må ha et oppholdsgrunnlag som registreres i utlendingsforvaltningens registre. Som nordisk statsborger trenger man ikke oppholdstillatelse/registreringsbevis for å bo og/eller jobbe i Norge, det kan derfor ikke angis innvandringsgrunn for disse og de omfattes ikke av datagrunnlaget

⁨6⁩ kategorier

ANN
Annet
ARB
Arbeid
FAM
Familie
FLU
Flukt
UKJ
Ukjent
UTD
Utdanning
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk