Variabelen beskriver på hvilket nivå husholdningsinformasjonen er imputert. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ. Utfylt for personer som har fått imputert opplysningene om bosted og husholdningsfastsetting.

⁨13⁩ categories

1A
Student, imputert på adr26 giver 1.gang
1B
Student, imputert på adr26 giver 2.gang
2A
Student, imputert på adr21 giver 1.gang
2B
Student, imputert på adr21 giver 2.gang
2C
Student, imputert på adr21 giver 3.gang
2D
Student, imputert på adr21 giver 4.gang
2E
Student, imputert på adr21 giver 5.gang
2F
Student, imputert på adr21 giver 6.gang
3A
Student, imputert NN-koblet, alene el med andre stud.
3B
Student, imputert NN-koblet, bor med flere
3U
Student, imputert Utlandet, alene
3X
Student, imputert Ikke NN-koblet tr 3.2, bor alene
3Y
Student, imputert Ikke_NN-koblet tr 3.1, bor alene
  • Befolkning
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2014-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2014-01-01
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History