Husholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme husholdningsnummer tilhører samme husholdning. I registerstatistikken brukes bohusholdning etter formell bostedsadresse (dvs. adresse ifølge Folkeregisteret). Fra 2014 brukes bohusholdning etter faktisk bostedsadresse. Husholdningsnummer bohusholdning er relatert til variabler om husholdningen og angir personer som er bosatt i samme privatbolig. I tillegg foreligger en variabel INNTEKT_HUSHNR, som er relatert til husholdninger med felles husholdningsøkonomi. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.
 • Befolkning
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2005-01-01 - 2021-01-01
Format
RandomUInt48
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Show ⁨9⁩ hidden dates

History