Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2022-01-01
Format
YYYYMMDD
Måleenhet
Finnes ikke (N/A)

Historikk