Variabelen viser om barnet bor sammen med begge foreldrene eller en av foreldrene og eventuelt en stefar/stemor. Det oppgis også om det voksne paret i familien er gifte eller samboende. Bare de som er regnet som barn i barnestatistikken har fått kode, dvs. personer 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én forelder. Vi regner også med foreldre som har et annet familienummer enn barnet, så lenge foreldrene bor i husholdningen. I en del tilfeller bor begge foreldrene i samme husholdning selv om de ikke har samme familienummer og utgjør ett par (dvs foreldrene har forskjellig parstatus). Dette kan skje når de er separerte/skilte og den ene av foreldrene har etablert et nytt parforhold innenfor husholdningen. I slike tilfeller regner vi med at vi har en manglende flyttemelding fra den andre foreldren, slik at vi koder som om barnet bare bor med en av foreldrene. Vi koder etter parstatus til den av foreldrene som har samme familienummer som barnet. Har barnet et annet familienummer enn begge foreldrene koder vi etter parstatus til mor. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og som er barn i husholdningen.

⁨7⁩ kategorier

1
Begge foreldrene og gifte
2
Begge foreldrene og samboende
3
Bare mor
4
Mor og stefar
5
Bare far
6
Far og stemor
7
Andre
 • Befolkning
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
Vis ⁨10⁩ skjulte datoer

Historikk