• Befolkning
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2021-01-01
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk