Fødselsår og måned
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2022-01-01
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk