Variabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet

⁨372⁩ categories

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0301
Oslo
0601
Ringerike (utgått 1977)
1101
Eigersund
1103
Stavanger
5443
Båtsfjord
5444
Sør-Varanger
8888
8888 Ukjent
9999
Uoppgitt
xxxx
xxxx Ukjent
Show ⁨364⁩ hidden categories
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Updated to
2022-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History