Variabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet

⁨372⁩ kategorier

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0301
Oslo
0601
Ringerike (utgått 1977)
1101
Eigersund
1103
Stavanger
5443
Båtsfjord
5444
Sør-Varanger
8888
8888 Ukjent
9999
Uoppgitt
xxxx
xxxx Ukjent
Vis ⁨364⁩ skjulte kategorier
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk