Variabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet

⁨438⁩ kategorier

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0101
Halden
0104
Moss
0105
Sarpsborg
0106
Fredrikstad
5053
Inderøy
5054
Indre Fosen
8888
8888 Ukjent
9999
Uoppgitt
xxxx
xxxx Ukjent
Vis ⁨430⁩ skjulte kategorier
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk