Bydel utgjør geografiske områder i en kommune. I norsk offisiell statistikk er benevningen bydel knyttet til de fire største kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Data for bydeler er tilrettelagt i tidsserie fra 1990, standardisert i henhold til bydelsinndelingen fra 2004, jf. SSBs klassifikasjon i https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/103. Data for årgangene 1990-2003 er altså omkodet til gjeldende bydelsinndeling. Variabelen omfatter personer bosatt i kommunene som har bydelsinndeling i offisiell statistikk (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim).

⁨42⁩ categories

030101
Gamle Oslo
030102
Grünerløkka
030103
Sagene
030104
St. Hanshaugen
030105
Frogner
500101
Midtbyen
500102
Østbyen
500103
Lerkendal
500104
Heimdal
500199
Uoppgitt
Show ⁨34⁩ hidden categories
 • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
1990-01-01 - 2022-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1990-01-01
 • 1991-01-01
 • 1992-01-01
 • 1993-01-01
 • 1994-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
Show ⁨25⁩ hidden dates

History