Antall barn i husholdningen, uansett alder BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Som barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av foreldrene. Mindreårige som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, for eksempel fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen.
 • Befolkning
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Måleenhet
antall

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
Vis ⁨8⁩ skjulte datoer

Historikk