Variabelen viser om personen er barn i husholdningen eller ikke. Som barn regnes her alle personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst en av foreldrene og som ikke selv er i parforhold eller har barn. Mindreårige som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, f.eks. fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger

⁨2⁩ kategorier

0
Ikke barn
1
Barn - som bor med mor eller far og selv ikke har barn eller er i parforhold
 • Befolkning
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
Vis ⁨10⁩ skjulte datoer

Historikk