Variabelen viser tallet på familier i husholdningen. Alle husholdninger består av minst én familie. Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.
 • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2005-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
antall

Status dates

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Show ⁨9⁩ hidden dates

History