Variabelen viser omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern. Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngitt i § 4-12, eller § 4-8, 2. og 3. ledd. Alle vedtak om å overta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring bort fra hjemmet skal avgjøres i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak hjemlet som nevnt over som for eksempel beredskapshjem, fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Når barnet er under omsorg registreres alle tiltak barnet mottar, som omsorgstiltak. Variabelen omfatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som per 31.12. mottar omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern. Observasjoner med uoppgitt fnr er utelatt.

En kategori

1
Mottok hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året/per 31.12.
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1993-12-31 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1993-12-31
 • 1994-12-31
 • 1995-12-31
 • 1996-12-31
 • 1997-12-31
 • 2016-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
Vis ⁨20⁩ skjulte datoer

Historikk