Variabelen viser omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern. Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngitt i § 4-12, eller § 4-8, 2. og 3. ledd. Alle vedtak om å overta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring bort fra hjemmet skal avgjøres i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak hjemlet som nevnt over som for eksempel beredskapshjem, fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Når barnet er under omsorg registreres alle tiltak barnet mottar, som omsorgstiltak. Variabelen omfatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som har mottatt omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern i løpet av kalenderåret. Observasjoner med uoppgitt fnr er utelatt.

One category

1
Mottok hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året/per 31.12.
  • Barnevern
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Alpha numeric
Valid period
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History