Kommune oppgavegiver BARNEVERN_KOMM

Variabelen viser kommunen som har rapportert tiltak innenfor kommunalt barnevern for barnet, den kommunen der barnet oppholdt seg da det ble registrert i barnevernet. Dette er kommunen som har det økonomiske ansvaret, og ikke nødvendigvis bostedskommune. Variabelen omfatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som har mottatt hjelpe- eller omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern i løpet av kalenderåret, inkludert mottakere per 31.12. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Kategorier

0101
Halden
0103
Fredrikstad
0104
Moss
0105
Sarpsborg
0111
Hvaler
2025
Tana
2027
Unjárga - Nesseby
2028
Båtsfjord
2030
Sør-Varanger
9999
Uoppgitt
Vis ⁨432⁩ skjulte kategorier
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1993-12-31 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1993-12-31
 • 1994-12-31
 • 1995-12-31
 • 1996-12-31
 • 1997-12-31
 • 2014-12-31
 • 2015-12-31
 • 2016-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
Vis ⁨18⁩ skjulte datoer

Historikk