Variabelen viser kommunen som har rapportert tiltak innenfor kommunalt barnevern for barnet, den kommunen der barnet oppholdt seg da det ble registrert i barnevernet. Dette er kommunen som har det økonomiske ansvaret, og ikke nødvendigvis bostedskommune. Variabelen omfatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som har mottatt hjelpe- eller omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern i løpet av kalenderåret, inkludert mottakere per 31.12. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Observasjoner med uoppgitt fnr er utelatt.

⁨357⁩ categories

0301
Oslo
1101
Eigersund
1103
Stavanger
1106
Haugesund
1108
Sandnes
5441
Deatnu - Tana
5442
Unjárga - Nesseby
5443
Båtsfjord
5444
Sør-Varanger
9999
Uoppgitt
Show ⁨349⁩ hidden categories
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
1993-12-31 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1993-12-31
 • 1994-12-31
 • 1995-12-31
 • 1996-12-31
 • 1997-12-31
 • 2016-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
Show ⁨20⁩ hidden dates

History