Variabelen viser hjelpetiltak innenfor kommunalt barnevern. Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester hjemlet i § 4-4. Hjelpetiltak kan for eksempel være økonomisk stønad, barnehage, SFO, støttekontakt, tilsyn, besøkshjem/avlastningshjem. Barnevernloven som kom i 1993 åpnet for at barn kan plasseres bort fra hjemmet, til for eksempel institusjon og fosterhjem, uten at det må treffes vedtak om å overta omsorgen. En slik plassering etter § 4-4 vil da bli et hjelpetiltak. Variabelen omfatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som per 31.12. mottar hjelpetiltak innenfor kommunalt barnevern. Observasjoner med uoppgitt fnr er utelatt.

One category

1
Mottok hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året/per 31.12.
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
1993-12-31 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1993-12-31
 • 1994-12-31
 • 1995-12-31
 • 1996-12-31
 • 1997-12-31
 • 2016-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
Show ⁨20⁩ hidden dates

History