Variabelen viser personens fødselsår. Variabelen omfatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som har mottatt hjelpe- eller omsorgstiltak innenfor kommunalt barnevern i løpet av kalenderåret, inkludert mottakere per 31.12. Observasjoner med uoppgitt fnr er utelatt
  • Barnevern
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2020-12-31
Format
YYYY
Måleenhet
N/A

Historikk