Kode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.

⁨8⁩ kategorier

0
Trygdekontoret beregner selv stønaden
1
Ordinær stønad
2
Enslig forsørger (utvidet stønad, dvs. gis stønad til ett barn mer)
3
Omsorg for sykt barn (gis utvidet stønad for dette barnet)
4
Barn anbrakt i institusjon
5
Stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon
6
Enslig forsørger som tilstås utvidet stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i sinstitusjon.
7
Stønadsmottaker som får utvidet stønad pga. omsorgen for hjemmeværende sykt barn og som får ordinær stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av de andre barna i kullet er anbrakt i institusjon
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1996-12-01 - 2020-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk