Antall barn det mottas barnetrygd for
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1996-12-01 - 2020-11-30
Format
N/A
Måleenhet
antall

Historikk