Viser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som vanlige arbeidssøkere og bør derfor vurderes ekskludert fra uttaket (jf dokumentasjonsrapporten).

⁨15⁩ categories

1
Helt ledige
10
Nedsatt arbeidsevne, behov for oppfølgingsvedtak
11
Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak uten behov for tiltak
12
Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak om tiltak, behov for plan
13
Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak om tiltak, godkjent plan
14
Nedsatt arbeidsevne på tiltak
15
Nedsatt arbeidsevne ikke på arbeidsrettet tiltak
2
Delvis sysselsatte
3
Ordinære tiltaksdeltakere
4
Andre ordinære arbeidssøkere
5
Yrkeshemmede
6
Andre registrert i Arena
7
Andre som mottar service
8
Uoppgitt
9
Uoppgitt
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsledighet
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Alpha numeric
Valid period
2001-05-01 - 2019-12-15
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History