Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret i slutten av statistikkmåneden. Ikke-bosatte personer skal tildeles bostedskommune lik 2599 Utlandet, uspesifisert. Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen

⁨443⁩ kategorier

-1
Ugyldig kode
-2
Uoppgitt kode
0101
Halden
0104
Moss
0105
Sarpsborg
2321
Sokkelen nord for 62 grader N
2511
Norske ambassader i utlandet
2599
Utlandet, uspesifisert
2699
Havområdet, uspesifisert
9999
Uoppgitt
Vis ⁨435⁩ skjulte kategorier
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-31 - 2021-07-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-31
 • 2015-02-28
 • 2015-03-31
 • 2015-04-30
 • 2015-05-31
 • 2021-03-31
 • 2021-04-30
 • 2021-05-31
 • 2021-06-30
 • 2021-07-31
Vis ⁨71⁩ skjulte datoer

Historikk