Variabelen viser innrapportert uregelmessige tillegg for arbeidet tid, som omfatter tillegg som er uregelmessige og knyttet til stilling, yrke, arbeidsmengde, arbeidstid eller arbeidssted, som skifttillegg og turnustillegg. Det regnes som arbeidet tid så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet. Dette gjelder selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. Variabelen har kun gjennomgått noen automatiske kontroller og korreksjoner. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn. Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen
  • A-ordningen
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmarked
  • Lønn
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Jobb
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-07-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History