Variabelen viser arbeidstidsordning som er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode. Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen

⁨8⁩ categories

-1
Ugyldig kode
-2
Uoppgitt kode
andre_skift
Andre skift
dogn355
Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u
helkont336
Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
ikke_skift
Ikke skift
offshore336
Arbeid offshore - 33,6 t/u
skift365
Skiftarbeid - 36,5 t/u
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Jobb
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-16 - 2021-07-16
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2015-01-16
 • 2015-02-16
 • 2015-03-16
 • 2015-04-16
 • 2015-05-16
 • 2021-03-16
 • 2021-04-16
 • 2021-05-16
 • 2021-06-16
 • 2021-07-16
Show ⁨71⁩ hidden dates

History