Variabelen viser om arbeidsforholdet skal regnes som sysselsetting eller ikke. Danner grunnlaget for ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS. Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen

⁨11⁩ categories

1a
M/lønn, ikke-fiktive
1b
M/lønn, fiktive
2a
NAV-ytelser
2b
U/lønn, permittert < 90d
2c
U/lønn, permisjon < 90d
3a
U/lønn, ny startdato
3b
Kun lønn t-1
4a
U/lønn og fravær, ordinært
4b
U/lønn og fravær, frilanser
5
Annet
5b
Annet, ikke sysselsetting (nedjustert til stillingsprosent = 0 etter arbeidstidsopplegget)
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Jobb
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-16 - 2021-07-16
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2015-01-16
 • 2015-02-16
 • 2015-03-16
 • 2015-04-16
 • 2015-05-16
 • 2021-03-16
 • 2021-04-16
 • 2021-05-16
 • 2021-06-16
 • 2021-07-16
Show ⁨71⁩ hidden dates

History