Variabelen viser hva som er kilden til den avtalte stillingsprosenten (ARBLONN_ARB_STILLINGSPST). For januar 2015 har vi kun informasjon om den innrapporterte stillingsprosenten. Fra oppstarten av a-ordningen i 2015 har innrapporteringen stadig blitt bedre. Dette reflekteres i at andelen med uoppgitt stillingsprosent har gått ned, og at det relativt sett gradvis har blitt færre arbeidsforhold som får beregnet en stillingsprosent. SSB har ikke brukt informasjon om arbeidstid i publisering før november 2015. Mer informasjon om arbeidstid i artikkelen: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen

⁨36⁩ kategorier

01
Innrapportert verdi for nåværende periode
02
Innrapportert verdi for nåværende periode, nedjustert til 120
03
Innrapportert verdi for nåværende periode, nedjustert fordi samlet stillingprosent overstiger 160
04
Innrapportert verdi for neste periode
05
Innrapportert verdi for neste periode, nedjustert til 120
35
Ekskludert pga. høy lønn (stillingsprosent satt til 100)
36
Ekskludert pga. manglende positiv LONN_FAST og LONN_TIME, nedjustert fordi samlet stillingsprosent overstiger 160
37
Ekskludert pga. høy lønn, nedjustert fordi samlet stillingsprosent overstiger 160
38
Verdi satt til 100 (kilde: SFU UTEN LONN)
39
Verdi satt til 100 (kilde: SFU UTEN LONN), nedjustert fordi samlet stillingsprosent overstiger 160
Vis ⁨28⁩ skjulte kategorier
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-16 - 2021-07-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-16
 • 2015-02-16
 • 2015-03-16
 • 2015-04-16
 • 2015-05-16
 • 2021-03-16
 • 2021-04-16
 • 2021-05-16
 • 2021-06-16
 • 2021-07-16
Vis ⁨71⁩ skjulte datoer

Historikk