Variabelen viser hva som er årsaken til at arbeidsforholdet opphørte. Årsak til sluttdato skal oppgis når det settes en sluttdato på arbeidsforholdet. Informasjon om kvalitet og innhold finnes i denne rapporten: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/nye-variabler-i-a-ordningen-ansettelsesform-og-arsak-til-sluttdato Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen

⁨6⁩ kategorier

arbfor_feilrapp
Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert
arbgiv_sagt_opp_arbtak
Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker
arbtak_selv_sagt_opp
Arbeidstaker har sagt opp selv
bytt_lonnssyst_regnskap
Byttet lønnssystem eller regnskapsfører
endr_org_strukt_int_bytte
Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt
utlopt_kontr_engasj_vikar
Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2021-01-16 - 2022-04-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2021-01-16
 • 2021-02-16
 • 2021-03-16
 • 2021-04-16
 • 2021-05-16
 • 2021-12-16
 • 2022-01-16
 • 2022-02-16
 • 2022-03-16
 • 2022-04-16
Vis ⁨8⁩ skjulte datoer

Historikk