Variabelen viser kilde for arbeidsforholdet i a-meldingen. Denne variabelen forteller om arbeidsforholdet er innrapportert gjennom A-meldingen, imputert fra forrige måned, hentet fra SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker) eller Vernepliktsregisteret eller om det kun er innrapportert lønn (fiktivt arbeidsforhold). Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen

⁨11⁩ kategorier

-1
Ugyldig kode
-2
Uoppgitt kode
a-melding t
a-meldingen t
a-melding t og sfu
a-melding i t og finnes i SFU
a-melding t-1
a-melding t-1 og lønn i a-melding t
a-melding t-1 og sfu
a-melding i t-1 og lønn i a-melding t og finnes i SFU
fiktivt
fiktivt, kun lønn i a-melding
sfu med lonn
SFU, med lønn i a-melding
sfu uten lonn
SFU, uten lønn i a-melding
stat-enhet t-1
basis statistikkenhet imputert fra t-1
vernepl
Vernepliktsregisteret
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-16 - 2021-07-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-16
 • 2015-02-16
 • 2015-03-16
 • 2015-04-16
 • 2015-05-16
 • 2021-03-16
 • 2021-04-16
 • 2021-05-16
 • 2021-06-16
 • 2021-07-16
Vis ⁨71⁩ skjulte datoer

Historikk