Variabelen viser relasjonen mellom arbeidsforhold og person og er en teknisk variabel. Arbeidsforholdet utgjør en egen pseudonymisert nøkkel bestående av 'person' x 'virksomheten personen er knyttet til'. En person kan ha flere arbeidsforhold innen en periode, men ikke i samme virksomhet. Dersom en person har flere arbeidsforhold innenfor én virksomhet slås disse sammen.
  • A-ordningen
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmarked
  • Lønn
  • Sykefravær
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2021-07-31
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Historikk