Variabelen er en nøkkel som gir deg muligheten å koble person og arbeidsforhold. En person kan ha flere arbeidsforhold i en periode, men ikke i samme virksomhet. Dersom en person har flere arbeidsforhold innenfor én virksomhet slås disse sammen. Eksempel på hvordan man bruker denne variabelen, se https://microdata.no/docs/koble-sammen-arbeidsforhold-og-personer/
  • A-ordningen
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmarked
  • Lønn
  • Sykefravær
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Jobb
Temporality
Fixed
Data type
Numeric
Updated to
2021-07-31
Format
RandomUInt48
Unit of measure
N/A

History