Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Numeric
Valid period
2011-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Unit of measure
PROSENT

History