Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2011-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
PROSENT

Historikk