Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad AFPO2011FDT_GRAD

Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
SSB data
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Numeric
Valid period
2011-01-01 - 2019-11-30
Format
N/A
Unit of measure
PROSENT

History