Tidsbegrenset uførestønad, mottak TIDSUFOERPFDT_MOTTAK

Datering av mottaksperiode

Kategori

1
Mottar stønad/ytelse
  • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
  • Arbeid og lønn
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2004-01-01 - 2010-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk