Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i året SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Antall måneder personen mottok sosialhjelp i rapporteringsåret
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1992-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Unit of measure
antall

History