Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året SOSHJLPZFDT_BIDB

Viser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1992-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History