Økonomisk sosialhjelp, antall kommuner SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Antall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1992-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Unit of measure
antall

History