Institusjonell sektor 2012 REGSYS_SEKTOR_2014

Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Ny standard fra 2012

Kategorier

110
Stats- og trygdeforvaltningen
150
Norges Bank
190
Statlige låneinstitutter
210
Forretningsbanker inkl. Postbanken
217
Forretningsbanker, utenlandskeid
770
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål
790
Personlig næringsdrivende
810
Lønnstakere, pensjonister og trygdede, studenter o.a.
890
Ufordelt sektor
900
Utenlandske sektorer i alt
Vis ⁨27⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2011-11-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2011-11-01
  • 2012-11-01
  • 2013-11-01
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01

Historikk