Institusjonell sektor REGSYS_SEKTOR

Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95).

Categories

1110
Statens forretningsdrift
1120
Statlig eide aksjeselskaper mv.
1510
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
1520
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
2100
Private aksjeselskaper mv.
7000
Ideelle organisasjoner
8200
Personlig næringsdrivende
8300
Borettslag o.l.
8500
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
9000
Utlandet
Show ⁨17⁩ hidden categories
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Virksomheter og foretak
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2000-11-01 - 2012-11-30
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2000-11-01
 • 2001-11-01
 • 2002-11-01
 • 2003-11-01
 • 2004-11-01
 • 2008-11-01
 • 2009-11-01
 • 2010-11-01
 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
Show ⁨5⁩ hidden dates

History