Organisasjonsform REGSYS_FORG_FRM

Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og nystiftelse.

Categories

01
Annen juridisk person (ANNA)
02
Ansvarlig selskap (ANS)
03
Aksjeselskap (AS)
04
Allment aksjeselskap (ASA)
05
Selskap med begrenset ansvar (BA)
42
Samvirkeforetak (SA)
43
Ikke næringsdrivende virksomhet (AAFY)
44
Bedrift (BEDR)
45
Europeisk selskap (SE)
46
Udefinert (UDEF)
Show ⁨38⁩ hidden categories
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Virksomheter og foretak
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2000-11-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2000-11-01
 • 2001-11-01
 • 2002-11-01
 • 2003-11-01
 • 2004-11-01
 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
 • 2013-11-01
 • 2014-11-01
 • 2015-11-01
Show ⁨8⁩ hidden dates

History