Pensjon, ventetillegg, andel av G per år PENSJ1967FDT_VTSMFAK

Viser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler. Ventetillegget kunne i tidsrommet fra 01.01.1973 til 01.04.1984 opptjenes av personer som ventet med å ta ut alderspensjon. Ordningen opphørte fra 01.04.1984, men de som hadde opptjent ventetillegg før dette tidspunktet har beholdt tillegget.
 • Trygd og stønad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
1973-12-31 - 1990-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1973-12-31
 • 1974-12-31
 • 1975-12-31
 • 1976-12-31
 • 1977-12-31
 • 1986-12-31
 • 1987-12-31
 • 1988-12-31
 • 1989-12-31
 • 1990-12-31
Show ⁨10⁩ hidden dates

History