Pensjon, fradrag for arbeidsinntekt PENSJ1967FDT_FRADFAK

Viser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angis med 5 desimaler
 • Trygd og stønad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
1967-12-31 - 1990-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1967-12-31
 • 1968-12-31
 • 1969-12-31
 • 1970-12-31
 • 1971-12-31
 • 1986-12-31
 • 1987-12-31
 • 1988-12-31
 • 1989-12-31
 • 1990-12-31
Show ⁨16⁩ hidden dates

History