Pensjon, barnetillegsfaktor PENSJ1967FDT_BTFAK

Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister
 • Trygd og stønad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
1967-12-31 - 1990-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1967-12-31
 • 1968-12-31
 • 1969-12-31
 • 1970-12-31
 • 1971-12-31
 • 1986-12-31
 • 1987-12-31
 • 1988-12-31
 • 1989-12-31
 • 1990-12-31
Show ⁨16⁩ hidden dates

History