Sosial bakgrunn - utdanning NUDB_SOSBAK

Sosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var 16 år, jf variabelene NUDB_NUS2000_FAR_16 og NUDB_NUS2000_MOR16.

Categories

1
Lang høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 7 el. 8
2
Kort høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 6
3
Videregående. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 3, 4 eller 5
4
Grunnskole. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 0, 1 eller 2
9
Uoppgitt. Begge foreldrene har uoppgitt utdanning.
  • Utdanning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Valid period
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History